PSG Sieć gazowa, Niwy Wilcze Ol-trans - sieć kanalizacyjna ul.Melisowa, Gdynia
PSG - sieć gazowa, Rypin Skanska - sieć kanalizacyjna, Rytel
Sieć wodno-kanalizacyjna, Lipnica