Proponujemy Państwu pełną gamę usług w zakresie wytwarzania, modernizacji i napraw:
 • sieci kanalizacyjnych sanitarnych, tłocznych i grawitacyjnych,
 • sieci kanalizacyjnych deszczowych tłocznych i grawitacyjnych,
 • sieci i przyłączy gazowych średniego i wysokiego ciśnienia,
 • sieci wodociągowych,
 • przepompowni ścieków i tłoczni,
 • separatorów wód opadowych.
Oferujemy szereg usług związanych z pracami ziemnymi i specjalistycznymi:
 • wykopy pod wykonywane sieci, oczyszczalnie ścieków, przepompownie,
 • odtworzenie nawierzchni po wykonanych pracach związanych z budową sieci,
 • kompleksowa budowa dróg , placów, wjazdów,
 • budowa przejazdów kolejowych,
 • wykonywanie przepustów z blachy falistej i rur betonowych,
 • usługi transportowe,
 • horyzontalnych przewiertów sterowanych,
 • przecisków i przewiertów podziemnych,
 • mikrotunelingu.

Dysponujemy szeroka gamą sprzętu budowlanego:
 • koparki gąsienicowe,
 • koparki kołowe,
 • koparko – ładowarki,
 • ciągniki siodłowe z naczepami,
 • wywrotki,
 • zagęszczarki,
 • zgrzewarki.